Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Załączniki do Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Wersja obowiązująca od 30.04.2018 do 30.06.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.07.2018 - 21.08.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 62

30.04.2018 - 30.06.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 650

19.01.2018 - 29.04.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 86

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług

Spis treści

Poprzedni Dział

Załączniki nr 6 - 14

(kolor fioletowy ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź