Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

7 czerwca 2018

2018.06.20 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

0 454

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 20.06.2018 do 12.07.2018

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

13.07.2018 - 07.08.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 723

20.06.2018 - 12.07.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 1075

14.06.2018 - 19.06.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 1039

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.O...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź