Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

7 sierpnia 2018

2018.08.08 - Dział IIIB Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

0 274

Art. 119zg - 119zzj Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 08.08.2018 do 21.08.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

22.08.2018 - 09.09.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 1499

08.08.2018 - 21.08.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 1499

13.07.2018 - 07.08.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 723

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział IIIBPrzeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowychRozdział 1Przepisy ogólne

Art. 119zg. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:

1) banku –...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź