Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

7 sierpnia 2018

2018.08.22 - DZIAŁ IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

0 277

Art. 307 - 344 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 22.08.2018 do 09.09.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

10.09.2018 - 18.09.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 1...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź