Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

10 sierpnia 2018

2018.09.10 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

0 450

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 10.09.2018 do 18.09.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

19.09.2018 - 30.09.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 1693

10.09.2018 - 18.09.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 1544

22.08.2018 - 09.09.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 1499

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis tr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź