Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

10 września 2018

2018.09.19 - Dział IIIB Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

0 297

Art. 119zg - 119zzk Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 19.09.2018 do 30.09.2018

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.10.2018 - 24.11.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 1499

19.09.2018 - 30.09.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 1693

10.09.2018 - 18.09.2018

zm. Dz.U. 2018 poz. 1544

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział IIIBPrzeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowychRozdział 1Przepisy ogólne

Art. 119zg. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:

1) banku – rozumie się przez to:

a...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź