Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

11 stycznia 2019

2019.03.04 - DZIAŁ IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

0 320

Art. 307 - 344 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 04.03.2019 do 28.03.2019

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

29.03.2019 - 29.04.2019

zm. Dz.U. 2019 poz. 4...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź