Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

11 stycznia 2019

2019.03.04 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

0 531

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 04.03.2019 do 28.03.2019

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

29.03.2019 - 29.04.2019

zm. Dz.U. 2019 poz. 492

04.03.2019 - 28.03.2019 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2019 poz. 60

02.01.2019 - 03.03.2019

zm. Dz.U. 2018 poz. 2354

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Or...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź