Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

15 kwietnia 2019

2019.04.30 - DZIAŁ IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

0 316

Art. 119a - 119zf Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 30.04.2019 do 30.04.2019

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.05.2019 - 03.05.2019

zm. Dz.U. 2018 poz. 1499

30.04.2019 - 30.04.2019 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2019 poz. 694

29.03.2019 - 29.04.2019

zm. Dz.U. 2019 poz. 492

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

DZIAŁ IIIAPrzeciwdziałanie unikaniu opodatkowaniaRozdział 1Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Art. 119a. § 1. Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź