Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Art. 293 - 305 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 30.04.2019 do 30.04.2019

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.05.2019 - 03.05.2019

zm. Dz.U. 2018 poz. 1499

30.04.2019 - 30.04.2019 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2019 poz. 694

29.03.2019 - 29.04.2019

zm. Dz.U. 2019 poz. 492

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź