Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ordynacja

15 kwietnia 2019

2019.05.01 - DZIAŁ IIIB Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

0 325

Art. 119zg - 119zzk Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.05.2019 do 03.05.2019

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

04.05.2019 - 30.06.2019

zm. Dz.U. 2019 poz. 730

01.05.2019 - 03.05.2019 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 1499

30.04.2019 - 30.04.2019

zm. Dz.U. 2019 poz. 694

Lista wszystkich wersji

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa

Spis treści

Poprzedni Dział

Następny Dział

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Dział IIIBPrzeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowychRozdział 1Przepisy ogólne

Art. 119zg. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:

1) banku – rozumie się przez to:

a) bank k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź