Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 kwietnia 2011

22.12.2010 Wykazy towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

190

Wersja obowiązująca od 01.04.2011 - 31.12.2011

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 31.12.2011 roku - zastąpione nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Zastąpienie podyktowane zmianami w Nomenklaturze Scalonej na rok 2012 (tzw. CN 2012).

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2011 - 31.03.2011

Dz.U.2010.245.1638

01.04.2011 - 31.12.2011 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U.2011.68.363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% (Dz. U. nr 211, poz. 1329 oraz z 2009 r. nr 222, poz. 1759).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1 Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

1

 0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

2

 0102

Bydło żywe

3

 0103

Świnie żywe

4

 0104

Owce i kozy, żywe

5

 0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

Pozostałe zwierzęta żywe:

- Ssaki:

6

 0106 11 00

- - Naczelne

- - Pozostałe:

7

 0106 19 10

- - - Króliki domowe

8

 * 0106 19 90

- - - Pozostałe1)

9

(uchylona)

10

(uchylona)

11

(uchylona)

12

 * 0106 39

- - - Pozostałe60)

13

 * 0106 90 00

- Pozostałe2)

14

 0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

15

 0202

Mięso z bydła, zamrożone

16

 0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

17

 0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

18

 0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

19

 0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

20

 0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

21

 0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

22

 * 0209 00

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone3)

23

 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

24

 0301

Ryby żywe

25

 0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

26

 0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

27

 0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

28

 0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

29

 0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

30

 0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

31

 0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

32

 0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

33

 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

34

 0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

35

 0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

36

 0406

Ser i twaróg

37

 0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

38

 0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

39

 0409 00 00

Miód naturalny

40

 0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

41

 0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

42

 0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

43

 0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

44

 0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

45

 0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

46

ex * 0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi4) - z wyłączeniem CN 0511 99 31 i 0511 99 39

47

&n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź