Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 kwietnia 2011

22.12.2010 Wykazy towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

0 836

Wersja obowiązująca od 01.04.2011 - 31.12.2011

Rozporządzenie utraciło moc z dniem 31.12.2011 roku - zastąpione nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Zastąpienie podyktowane zmianami w Nomenklaturze Scalonej na rok 2012 (tzw. CN 2012).

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2011 - 31.03.2011

Dz.U.2010.245.1638

01.04.2011 - 31.12.2011 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U.2011.68.363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% (Dz. U. nr 211, poz. 1329 oraz z 2009 r. nr 222, poz. 1759).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1 Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

1

 0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

2

 0102

Bydło żywe

3

 0103

Świnie żywe

4

 0104

Owce i kozy, żywe

5

 0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

Pozostałe zwierzęta żywe:

- Ssaki:

6

 0106 11 00

- - Naczelne

- - Pozostałe:

7

 0106 19 10

- - - Króliki domowe

8

 * 0106 19 90

- - - Pozostałe1)

9

(uchylona)

10

(uchylona)

11

(uchylona)

12

 * 0106 39

- - - Pozostałe60)

13

 * 0106 90 00

- Pozostałe2)

14

 0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

15

 0202

Mięso z bydła, zamrożone

16

 0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

17

 0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

18

 0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

19

 0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

20

 0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

21

 0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

22

 * 0209 00

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone3)

23

 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

24

 0301

Ryby żywe

25

 0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

26

 0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

27

 0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

28

 0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

29

 0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

30

 0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

31

 0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

32

 0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

33

 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

34

 0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

35

 0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

36

 0406

Ser i twaróg

37

 0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

38

 0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

39

 0409 00 00

Miód naturalny

40

 0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

41

 0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

42

 0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

43

 0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

44

 0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

45

 0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

46

ex * 0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi4) - z wyłączeniem CN 0511 99 31 i 0511 99 39

47

 0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

48

ex 0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia - z wyłączeniem CN 0602 90 41

 0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

49

 0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

50

 0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

51

 0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

52

 0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

53

 0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

54

 0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

55

 0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

56

 0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

57

 0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

58

 0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

59

 * 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia5)

60

 0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

61

 0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

62

 0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

63

 0801

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

64

 0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

65

 0803 00

Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone

66

 0804

Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone

67

 0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

68

 0806

Winogrona, świeże lub suszone

69

 0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże

70

 0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

71

 0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

72

 0810

Pozostałe owoce, świeże

73

 0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

74

 * 0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia5)

75

 0813

Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem

76

 * 0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących5)

- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone:

77

 0904 20 30

- - - Pozostałe

78

 0908 20 00

- Kwiat muszkatołowy

79

 0908 30 00

- Kardamony

80

 0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca

81

ex * 0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne6) - z wyłączeniem CN 0910 10 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99

82

 1001

Pszenica i meslin

83

 1002 00 00

Żyto

84

 1003 00

Jęczmień

85

 1004 00 00

Owies

86

 1005

Kukurydza

87

 1006

Ryż

88

 1007 00

Ziarno sorgo

89

 1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

90

 1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

91

 1102

Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin

92

 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

93

 1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

94

 1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

95

 1106

Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8

96

 1108

Skrobie; inulina

97

 1109 00 00

Gluten pszenny, nawet suszony

98

 1201 00

Nasiona soi, nawet łamane

99

 1202

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane

100

 1203 00 00

Kopra

101

 1204 00

Nasiona lnu, nawet łamane

102

 1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

103

 1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

104

 1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane

105

 * 1208

Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy7)

106

 1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

 1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

107

 * 1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane8)

108

 1212 91

- - Burak cukrowy

109

ex 1212 99

- - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1212 99 49

110

 1213 00 00

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek

111

 1214

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane

112

ex 1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych - z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00 i 1302 19

113

 * 1501 00

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15033)

114

 * 1502 00

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15033)

115

 * 1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej7)

116

 * 1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)

117

 * 1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)

118

 * 1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)

119

 * 1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)

120

 * 1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)

121

 * 1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15097)

122

 * 1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie7)

123

 * 1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)

124

 * 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)

125

 * 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie7)

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

- Olej lniany i jego frakcje:

126

 * 1515 11 00

- - Olej surowy7)

127

 * 1515 19

- - Pozostały7)

- Olej kukurydziany i jego frakcje

128

 1515 21

- - Olej surowy

129

 1515 29

- - Pozostały

130

 * 1515 30

- Olej rycynowy i jego frakcje7)

131

 * 1515 50

- Olej sezamowy i jego frakcje7)

132

 * 1515 90

- Pozostałe7)

133

 * 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale nieprzetworzone7)

134

 * 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15167)

135

 1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

136

 * 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane3)

137

 * 1603 00

Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych9)

138

 1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

139

 1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

140

 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

141

ex 1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel - z wyłączeniem CN 1702 20

142

 1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

143

 * 1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone10)

144

 1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

145

 1903 00 00

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

146

 1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

147

 1905 10 00

- Chleb chrupki

- - Gofry i wafle:

148

 * 1905 32 05

- - - O zawartości wody przekraczającej 10% masy11)

- Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe:

149

 1905 40 90

- - Pozostałe

150

 1905 90 10

- - Mace

151

 * 1905 90 20

- - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby12)

152

 1905 90 30

- - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu

- - - Pozostałe:

153

 * 1905 90 60

- - - - Z dodatkiem środka słodzącego14)

154

 * 1905 90 90

- - - - Pozostałe15)

155

 * 2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym5)

156

 * 2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym5)

157

 * 2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym5)

158

 * 2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20065)

159

 * 2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20065)

160

 2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

161

 * 2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej5)

162

 * 2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone5)

163

 2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

164

 2101 30

- Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

165

ex 2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem CN 2103 30 90

166

 2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

167

 2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

168

 * 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone5)

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg:

169

 * 2201 90 00

- Pozostałe16)

170

 * 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200917)

171

 2301

Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

172

 2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane

173

 2303 10

- Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

174

 2303 20

- Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

175

 * 2303 30 00

- Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane18)

176

 * 2304 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego7)

177

 * 2305 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych7)

178

 * 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23057)

179

 2308 00

Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

180

 2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

181

ex 2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe - z wyłączeniem CN 2401 30 00

182

 * 2509 00 00

Kreda19)

183

 * 2518 10 00

- Dolomit niekalcynowany ani niespiekany20)

184

 2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825

Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

185

 * 2530 90 00

- Pozostałe21)

186

 * 2703 00 00

Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany22)

187

 * 2802 00 00

Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna23)

188

 * 2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym24)

Azotany:

189

 * 2834 21 00

- Potasu25)

190

 * 2835

Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie26)

- Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych:

191

 2903 51 00

- - 1,2,3,4,5,6- heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN)

192

 2903 52 00

- - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)

193

 2903 59

- - Pozostałe

- Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych:

194

 * 2903 62 00

- - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)27)

195

 * 2918 21 00

- - Kwas salicylowy i jego sole28)

196

 * 2918 22 00

- - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry28)

197

 * 2918 23 00

- - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole28)

198

 * 2922 41 00

- - Lizyna i jej estry; ich sole28)

199

 * 2922 42 00

- - Kwas glutaminowy i jego sole28)

200

 * 2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie28)

201

ex * 2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego28) - z wyłączeniem CN 2924 21 00

202

 2930 90 13

Organiczne związki siarki:

- - Cysteina i cystyna

203

 2930 90 16

- - Pochodne cysteiny lub cystyny

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:

- Laktony:

204

 * 2932 29

- - Pozostałe laktony28)

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu:

205

 * 2933 11

- - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne28)

206

 * 2933 19

- - Pozostałe28)

207

 * 2933 21 00

- - Hydantoina i jej pochodne28)

208

 * 2933 52 00

- - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole28)

209

 * 2933 53

- - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole28)

210

 * 2933 54 00

- - Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole28)

211

 * 2933 55 00

- - Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole28)

212

 * 2933 59

- - Pozostałe28)

213

 * 2933 69

- - Pozostałe28)

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne:

214

 * 2934 30

- Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej28)

215

 * 2935 00

Sulfonamidy28)

216

 * 2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku28)

217

 * 2937

Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony28)

218

 * 2938

Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne28)

219

 * 2939

Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne28)

220

 * 2940 00 00

Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 293928)

221

 * 2941

Antybiotyki28)

222

 * 3001

Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone28)

223

 * 3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne28)

224

 * 3003

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej28)

225

 * 3004

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej28)

226

 * 3005

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych28)

227

ex * 3006

Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu28) - z wyłączeniem CN 3006 10 30, 3006 10 90, 3006 40 00, 3006 70 00, 3006 91 00 i 3006 92 00

228

 3101 00 00

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:

229

 3102 10

- Mocznik, nawet w roztworze wodnym

230

 3102 21 00

- - Siarczan amonu

231

 3102 29 00

- - Pozostałe

232

 3102 30

- Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym

233

 * 3102 40

- - Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami29)

234

 * 3102 50

- Azotan sodu30)

235

 3102 60 00

- Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

236

 3102 80 00

- Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym

237

* 3102 90 00

- Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach29)

238

 3103

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

239

ex 3104

Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne - z wyłączeniem CN 3104 20

240

 * 3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg25)

241

 * 3407 00 00

Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy lub w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)31)

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:

242

 * 3501 10 90

- - Pozostałe32)

Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

- Albumina jaja:

243

 3502 11

- - Suszona

244

 3502 19

- - Pozostała

245

 * 3502 20

- Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki33)

246

 * 3502 90

- Pozostałe34)

247

 3503 00 10

- Żelatyna i jej pochodne

248

 3505 10

- Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

249

 3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:

250

 * 3701 10 00

- Do promieni rentgenowskich35)

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:

251

 * 3702 10 00

- Do promieni rentgenowskich36)

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):

252

 3808 50 00

- Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu

253

 3808 91

- - Środki owadobójcze (insektycydy)

254

 3808 92

- - Środki grzybobójcze (fungicydy)

255

 3808 93

- - Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin

256

 * 3808 94

- - Środki odkażające37)

257

 3808 99

- - Pozostałe

258

 * 3821 00 00

Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych38)

259

 * 3822 00 00

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe39)

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

  260

   * 3824 90 61

- - - - Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.