Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

19 marca 2013

22.12.2011 Wykazy towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

0 341

Wersja obowiązująca od 01.04.2013 do 31.12.2013

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2012 - 27.01.2012

Dz.U.2011.293.1727

28.01.2012 - 31.03.2013 

zm. Dz.U.2012 poz. 89

tj. Dz.U. 2013 poz. 206

01.04.2013 - 31.12.2013 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2013 poz. 359

01.04.2014 - 03.02.2014

zm. Dz.U. 2013 poz. 1589

04.02.2014 - ...

zm. Dz.U. 2014 poz. 163

tj. Dz.U. 2014 poz. 743

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź