Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

18 stycznia 2018

22.12.2011 Wykazy towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

0 1094

Wersja obowiązująca od 19.01.2018

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

19.01.2018 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 146

01.01.2018 - 18.01.2018

zm. Dz.U. 2017 poz. 2438

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. Nr 245, poz. 1638 oraz z 2011 r. Nr 68, poz. 363).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik 1Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie

1

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

2

0102

Bydło żywe

3

0103

Świnie żywe

4

0104

Owce i kozy, żywe

5

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

Pozostałe zwierzęta żywe:

– Ssaki:

6

0106 11 00

– – Naczelne

– – Króliki i zające:

7

0106 14 10

– – – Króliki domowe

8

* 0106 14 90

– – – Pozostałe1)

9

* 0106 19 00

– – Pozostałe2)

10

* 0106 33 00

– – Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)3)

– Owady:

11

0106 41 00

– – Pszczoły

12

* 0106 49 00

– – Pozostałe4)

13

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

14

0202

Mięso z bydła, zamrożone

15

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

16

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

17

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

18

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

19

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

20

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

21

* 0209

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone5)

22

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

23

0301

Ryby żywe

24

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

25

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

26

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

27

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

28

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

29

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi

30

0308

Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi

31

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

32

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

33

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

34

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

35

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

36

0406

Ser i twaróg

37

0407

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

38

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

39

0409 00 00

Miód naturalny

40

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

41(uchylona)

42

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

43(uchylona)

44(uchylona)

45(uchylona)

46

ex 0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi – z wyłączeniem CN 0511 99

47

0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

48

ex 0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia – z wyłączeniem CN 0602 90 41

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

49

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

50

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

51

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

52

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

53

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

54

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

55

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

56

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

57

0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

58

0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

59

* 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7)

60

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

61

0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

62

0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

63

0801

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

64

0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

65

0803

Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone

66

0804

Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone

67

0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

68

0806

Winogrona, świeże lub suszone

69

0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże

70

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

71

0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

72

0810

Pozostałe owoce, świeże

73

0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

74

* 0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7)

75

0813

Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem

76

* 0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących7)

– Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

77

0904 21 90

– – – Pozostałe

– Kwiat muszkatołowy:

78

0908 21 00

– – Nierozgniatany ani niemielony

79

0908 22 00

– – Rozgniatany lub mielony

– Kardamony:

80

0908 31 00

– – Nierozgniatane ani niemielone

81

0908 32 00

– – Rozgniatane lub mielone

82

0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca

83

ex * 0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne8) – z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99

84

1001

Pszenica i meslin

85

1002

Żyto

86

1003

Jęczmień

87

1004

Owies

88

1005

Kukurydza

89

1006

Ryż

90

1007

Ziarno sorgo

91

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

92

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

93

1102

Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin

94

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe

95

1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

96

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

97

1106

Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8

98

1108

Skrobie; inulina

99

1109 00 00

Gluten pszenny, nawet suszony

100

1201

Nasiona soi, nawet łamane

101

1202

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane

102

1203 00 00

Kopra

103

1204 00

Nasiona lnu, nawet łamane

104

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

105

1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

106

1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane

107

* 1208

Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy9)

108

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

109

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

110

* 1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane10

111

1212 91

– – Burak cukrowy

112

1212 92 00

– – Chleb świętojański

113

1212 93 00

– – Trzcina cukrowa

114

1212 94 00

115

ex 1212 99

– – Pozostałe – z wyłączeniem CN 1212 99 49

116

1213 00 00

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek

117

1214

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane

118

ex 1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych – z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00, 1302 14 00 i 1302 19

119

* 1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15035)

120

* 1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15035)

121

* 1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej9)

122

* 1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

123

* 1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

124

* 1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

125

* 1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

126

* 1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

127

* 1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15099)

128

* 1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie9)

129

* 1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

130

* 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

131

* 1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

– Olej lniany i jego frakcje:

132

* 1515 11 00

– – Olej surowy9)

133

* 1515 19

– – Pozostały9)

– Olej kukurydziany i jego frakcje:

134

1515 21

– – Olej surowy

135

* 1515 29

– – Pozostały

136

* 1515 30

– Olej rycynowy i jego frakcje9)

137

* 1515 50

– Olej sezamowy i jego frakcje9)

138

* 1515 90

– Pozostałe9)

139

* 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone9)

140

* 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15169)

141

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

142

* 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane5)

143

* 1603 00

Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych11)

144

1604

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

145

1605

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

146

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

147

* 1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel12)

148

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

149

* 1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone13)

150

1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany 

151

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

152

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

153

1905 10 00

– Chleb chrupki

– – Gofry i wafle:

154

* 1905 32 05

– – – O zawartości wody przekraczającej 10% masy14)

– Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

155

1905 40 90

– – Pozostałe

156

1905 90 10

– – Mace

157

* 1905 90 20

– – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby15)

158

1905 90 30

– – – Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu

– – – Pozostałe:

159

* 1905 90 70

– – – – Zawierające 5% masy lub więcej sacharozy, cukru inwertowanego lub izoglukozy16)

160

* 1905 90 80

– – – – Pozostałe16) i 17)

161

* 2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym7)

162

* 2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7)

163

* 2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7)

164

* 2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)

165

* 2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)

166

2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

167

* 2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej7)

168

* 2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7)

169

2009

Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

170

2101 30

– Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

171

ex 2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda – z wyłączeniem CN 2103 30 90

172

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

173

2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

174

* 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7)

175

* 2201 90 00

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg:– Pozostałe18)

176

* 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200919)

177

2301

Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

178

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane

179

180

181

2303 10

2303 20

* 2303 30 00

– Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

– Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

– Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane20)

182

* 2304 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego9)

183

* 2305 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych9)

184

* 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23059)

185

2308 00

Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

186

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

187

ex 2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe – z wyłączeniem CN 2401 30 00

188

* 2509 00 00

Kreda21)

189

* 2518 10 00

– Dolomit niekalcynowany ani niespiekany22)

190

2522

Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825

191

* 2530 90 00

Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:– Pozostałe23)

192

* 2703 00 00

Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany24)

193

* 2802 00 00

Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna25)

194

* 2814

Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym26)

195

* 2834 21 00

Azotany:– Potasu27)

196

* 2835

Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie28)

– Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych:

197

2903 81 00

– – 1,2,3,4,5,6- heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN)

198

2903 82 00

– – Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)

198a

2903 83 00

– – Mireks (ISO)

199

2903 89

– – Pozostałe

– Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych:

200

* 2903 92 00

– – Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)29)

201

* 2918 21 00

– – Kwas salicylowy i jego sole30)

202

* 2918 22 00

– – Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry30)

203

* 2918 23 00

– – Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole30)

204205

* 2922 41 00* 2922 42 00

– – Lizyna i jej estry; ich sole30)– – Kwas glutaminowy i jego sole30)

206

* 2923

Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie30)

207

ex * 2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego30) – z wyłączeniem CN 2924 21 00

208(uchylona)209(uchylona)

210

* 2932 20

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:– Laktony31)

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu:

211

* 2933 11

– – Fenazon (antypiryna) i jego pochodne30)

212

* 2933 19

– – Pozostałe30)

213

* 2933 21 00

– – Hydantoina i jej pochodne30)

214

* 2933 52 00

– – Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole30)

215

* 2933 53

– – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole30)

216

* 2933 54 00

– – Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole30)

217

* 2933 55 00

– – Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole30)

218

* 2933 59

– – Pozostałe30)

219

* 2933 69

– Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony):– – Pozostałe30)

220

* 2934 30

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne:– Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej30)

221

* 2935

Sulfonamidy30)

222

* 2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku30)

223

* 2937

Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony30)

224

* 2938

Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne30)

225

* 2939

Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne30)

226

* 2940 00 00

Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 293930)

227

* 2941

Antybiotyki30)

228

* 3001

Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone30)

229

* 3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz podobne produkty30)

230

* 3003

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej30)

231

* 3004

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej30)

232

* 3005

Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych30)

233

ex * 3006

Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu30) – z wyłączeniem CN 3006 10 30, 3006 10 90, 3006 40 00, 3006 70 00, 3006 91 00 i 3006 92 00

234

3101 00 00

Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:

235

3102 10

– Mocznik, nawet w roztworze wodnym

236

3102 21 00

– – Siarczan amonu

237

3102 29 00

– – Pozostałe

238

3102 30

– Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym

239

* 3102 40

– Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami32)

240

* 3102 50 00

– Azotan sodu33)

241

3102 60 00

– Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

242

3102 80 00

– Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym

243

* 3102 90 00

– Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach32)

244

3103

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

245

ex 3104

Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne – z wyłączeniem CN 3104 20

246

* 3105

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg27)

247

* 3407 00 00

Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako „wosk dentystyczny” lub jako „dentystyczny materiał formierski”, pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)34)

248

* 3501 10 90

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:– – Pozostałe35)

Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:– Albumina jaja:

249

3502 11

– – Suszona

250

3502 19

– – Pozostała

251

* 3502 20

– Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki36)

252

* 3502 90

– Pozostałe37)

253

3503 00 10

– Żelatyna i jej pochodne

254

3505 10

– Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

255

3507

Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:

256

* 3701 10 00

– Do promieni rentgenowskich38)

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:

257

* 3702 10 00

– Do promieni rentgenowskich39)

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):

– Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu:

258

3808 52 00

– – DDT(ISO) (klofenotan (INN)), w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g

258a

3808 59 00

– – Pozostałe

– Towary wymienione w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działu:

258b

3808 61 00

– – W opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g

258c

3808 62 00

– – W opakowaniach o masie netto przekraczającej 300 g, ale nieprzekraczającej 7,5 kg

258d

3808 69 00

– – Pozostałe

259

3808 91

– – Środki owadobójcze (insektycydy)

260

3808 92

– – Środki grzybobójcze (fungicydy)

261

3808 93

– – Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin

262

* 3808 94

– – Środki odkażające40)

263

3808 99

– – Pozostałe

264

* 3821 00 00

Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych41)

265

* 3822 00 00

Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe42)

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

266

* 3824 99 58

– – – – Plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia30)

* 3824 99 61

– – – – – Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.