Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wersja obowiązująca od 01.01.2017

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2017 - ... (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2016 poz. 2282

tj. Dz.U. 2014 poz. 743

04.02.2014 - 31.12.2016

zm. Dz.U. 2014 poz. 163

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Rozporządzenie

Załącznik 2

Załącznik 1Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Pozycja

Kod CN

Wyszczególnienie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź