Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

27 czerwca 2017

23.06.2017 Minimalna łączna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

0 404

Wersja obowiązująca od 01.08.2017

Było poprzedzone rozporządzeniem z 01.04.2016

POLECAMY

Obowiązywanie wersji: 

 Publikacja:

01.08.2017 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2017 poz. 1248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓWz dnia 23 czerwca 2017 r.w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł.

§ 2. Przepis §...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź