Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

20 lipca 2016

23.12.2013 Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunki stosowania stawek obniżonych

0 347

Wersja obowiązująca od 27.07.2016 do 05.05.2017

Zastępuje rozporządzenie z 04.04.2011

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

06.09.2017 - ...

zm. Dz.U. 2017 poz. 1702

t.j. Dz.U. 2017 poz. 839

27.07.2016 - 05.09.2017 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2016 poz. 1050

21.02.2016 - 26.07.2016

zm. Dz.U. 2016 poz. 98

01.01.2014 - 20.02.2016

Dz.U. 2013 poz. 1719

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź