Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

14 grudnia 2010

24.12.2009 Wnioski o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

174

Wersja obowiązująca od 14.12.2010 r. do 31.12.2014

Zostało zastąpione rozporządzeniem MF z 04.12.2014 (Dz.U. 2014 r. poz. 1803)

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2010 - 13.12.2010

Dz.U.2009.224.1800

14.12. 2010 - 31.12.2014 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U.2010.236.1556

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 24 grudnia 2009 r.w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

Na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa informacje, jakie powinien zawierać wniosek podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", ubiegającego się o zwrot podatku o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź