Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

14 grudnia 2010

24.12.2009 Wnioski o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

263

Wersja obowiązująca od 14.12.2010 r. do 31.12.2014

Zostało zastąpione rozporządzeniem MF z 04.12.2014 (Dz.U. 2014 r. poz. 1803)

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2010 - 13.12.2010

Dz.U.2009.224.1800...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź