Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 stycznia 2010

24.12.2009 Wnioski o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

0 314

Wersja obowiązująca od 01.01.2010 r. do 13.12.2010 r.

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2010 - 13.12.2010 (aktualnie wyśw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź