Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

25 lipca 2012

26.06.2012 Wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23)

144

Wersja obowiązująca od 25.07.2012 r.

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

25.07.2012 - ...  (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2012 poz. 780

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

Na podstawie art. 103 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji o wewnątrz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę