Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

25 lipca 2012

26.06.2012 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-24)

218

Wersja obowiązująca od 25.07.2012 r.

Obowiązywanie wersji:

25.07.2012 - ...  (aktualnie wyświetlana)

Publikacja:

Dz.U. 2012 poz. 781

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 26...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź