Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

18 września 2013

27.08.2013 Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

0 313

Obowiązuje od 01.10.2013. Zastąpiło poprzednie rozporządzenie z 28.11.2008 r.

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.10.2013 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2013 poz. 1076

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKIz dnia 27 sierpnia 2013 r.w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

2) sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi oraz warunki ich przydzielania;

3) dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu;

4) dane, które powinien zawierać wniosek producent...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź