Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

31 grudnia 2016

27.12.2016 Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE, VAT-UEK)

0 357

Wersja obowiązująca od 01.01.2017

Było poprzedzone rozporządzeniem z 17.06.2013

POLECAMY

Obowiązywanie wersji: 

 Publikacja:

01.01.2017 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2016 poz. 2268

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓWz dnia 27 grudnia 2016 r.w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory:

1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tej informacji, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

§ 3. Wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź