Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

1 stycznia 2011

28.11.2008 Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunki ich stosowania

0 329

Wersja obowiązująca od 01.01.2011 do 21.07.2011

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.12.2008 - 31.12.2010

Dz.U.2008 Nr 212 poz. 1338

01.01.2011 - 21.07.2011 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2010 Nr 252 poz. 1694

22.07.2011 - 31.03.2013

zm. Dz.U. 2011 Nr 140 poz. 818

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 28 listopada 2008 r.w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

2)...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź