Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

20 października 2005

29.09.2005 Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu ...

197

Wersja obowiązująca od 20.10.2005

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

20.10.2005 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2005 Nr 193 poz. 1618

Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 29 września 2005 r.w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) uprawnionych przedstawicielstwach - należy przez to rozu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź