Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wyjaśnienie wątpliwości odnośnie stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe - miękkie hybrydy mHEV (mild hybrid electric vehicle).

Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje preferencje podatkowe w postaci obniżonych stawek akcyzy oraz zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo - elektrycznym, w których energia elektryczna:

 • nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego: 
  > 2000cm3 i ≤3500 cm3 - stawka 9,3 %  (art. 105 pkt 1a lit. a)
  ≤ 2000 cm3 - stawka 1,55%  (art. 105 pkt 1 lit. b),.
 • jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego: 
  > 2000cm3 i ≤3500 cm3  - stawka 9,3 %  (art. 105 pkt 1a lit. b),
  ≤ 2000 cm3 - zwolnienie od akcyzy do 31 grudnia 2022 roku (art. 163a).

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pojazd hybrydowy jest to pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.
Wątpliwości dotyczą stawki podatku akcyzowego na tzw. „miękkie/łagodne/uproszczone hybrydy”, a mianowicie czy tego rodzaju samochody mogą korzystać ze stawek przewidzianych w art. 105 pkt 1a lit. a i pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Podatnicy w przypadku każdego pojazdu określanego jako „hybryda” wnoszą  o stosowanie obniżonych stawek.
Określenie „hybryda” może być użyte w odniesieniu do różnych rozwiązań technicznych zastosowanych w pojeździe, które są związane z elektryfikacją napędu, ale też innych funkcji  jak rozruch, rekuperacja.
Zastosowanie w/w obniżonych stawek akcyzy nie może opierać się na samym określeniu „hybryda”, lecz wymaga ustalenia, że pojazd posiada rozwiązania techniczne dzięki którym do napędzania samochodu jest wykorzystywana moc z dwóch źródeł, tj. z silnika spalinowego i z silnika elektrycznego.
Z tych względów te obniżone stawki akcyzy nie mają zastosowania do „mikrohybryd”, tj. samochodów, które co prawda mają jednostkę elektryczną, jednak nie służy ona do funkcji napędowych. Rolą tej jednostki elektrycznej w „mikrohybrydach” jest rozruch start/stop, odzysk energii hamowania. 
Stanowisko to jest zbieżne z opisem „mikrohybryd” w Notach wyjaśniających do Zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów do pozycji 8703. Jest tam mowa, że „mikrohybrydy” mogą być określane jako posiadające „technologię hybrydową” jednak nie mają one silnika elektrycznego do napędu. Dlatego nie mogą być klasyfikowane jako pojazdy (HEV), tj. takie, które posiadają połączenie silnika spalinowego z jednym lub kilkoma silnikami elektrycznymi, jako silniki do napędu.
O ile nie ma wątpliwości w odniesieniu do „mikrohybryd ”, tzn., że nie mają do nich zastosowania obniżone stawki akcyzy, to problem stwarzają miękkie hybrydy opisywane też skrótem mHEV. Producenci w celu doprecyzowania z  jakim konkretnym rodzajem „hybrydy” mamy do czynienia posługują się następującymi skrótami:

 • HEV (Hybrid electric vehicle) to hybrydowy pojazd elektryczny, zwany też „pełną hybrydą” FHEV(Full Hybrid electric vehicle). W tego typu autach do ich napędzania wykorzystywana jest moc z dwóch źródeł: silnika...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.