Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jaką stawkę VAT należy stosować przy usłudze wydania atestu, jeżeli atest jest na wyroby stalowe podlegające „odwrotnemu obciążeniu”? Czy atest też podlega rozliczeniu w ramach odwrotnego obciążenia czy jest opodatkowany 23%?

ODPOWIEDŹ

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT należnego ze sprzedawcy na nabywcę.

Powyższe, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ma zastosowanie w przypadku zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

W takim przypadku, dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego (art. 17 ust.2). Sprzedawca na fakturze nie wykazuje kwoty podatku (podobnie w deklaracji VAT), a jedynie podaje informację, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca i zamieszcza wyrazy "odwrotne obciążenie". Nabywca w deklaracji VAT rozlicza zarówno VAT należny i naliczony, oczywiście, jeżeli zakup związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W pytaniu zastanawiacie się Państwo, czy kontrahent prawidłowo wystawił fakturę, na której usługa wydania atestu dotycząca wyrobów stalowych podlega również rozliczeniu w ramach „odwrotnego obciążenia”.

Na podstawie wyroków sądów administracyjnych i interpretacji Ministerstwa Finansów została wypracowana praktyka, zgodnie z którą, czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania systemu podatku VAT. Jedna transakcja występuje w wypadku, gdy dwa lub więcej elementów, albo dwie lub więcej czynności, dokonane przez podatnika, są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Należy podkreślić, że aby można było mówić o świadczeniu kompleksowym, musi istnieć możliwość wyróżnienia kilku ściśle ze sobą powiązanych elementów składowych, obiektywnie tworzących jedną całość, z kt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.