Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina 1 lipca 2000 roku zawarła umowę na wynajem lokalu użytkowego z „X” - miesięczny czynsz wynosił 511,07 zł. Gmina wypowiedziała umowę najmu, powołując się na naruszenie postanowień zawartych w umowie, okres wypowiedzenia to 2 miesiące. Umowa została rozwiązana 31 sierpnia 2014 roku, najemca jednak nie opuścił lokalu we wskazanym terminie. Sprawę skierowano do sądu. W związku z tym Gmina od września 2014 roku wystawiała za poszczególne miesiące noty księgowe za bezumowne korzystanie z lokalu. „X” korzystał z lokalu bez żadnego tytułu prawnego, czynność ta nie podlegała podatkowi VAT zatem Gmina nie rozliczała się z tego tytułu z urzędem skarbowym. Noty wystawiane były na kwotę 2.441,62 zł - kwota ta została ustalona na podstawie nowej umowy podpisanej z przyszłym najemcą „Y”. „X” co miesiąc przelewał na rachunek bankowy Gminy kwotę 511,07 zł tytułem „opłaty za lokal”. Gmina po otrzymaniu wpłaty wystawiała informację o zarachowaniu wpłaty, kwotę zaliczano na poczet not księgowych za bezumowne korzystanie z lokalu. 2 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy wydał niekorzystny dla Gminy wyrok - uznał, że umowa najmu została wypowiedziana w nieprawidłowy sposób. Prawdopodobnie Gmina odwoła się od wyroku. W związku z powyższym:

  1. Czy odpowiednim działaniem Gminy było wystawianie not za bezumowne korzystanie z lokalu?

  2. Czy Gmina postępowała prawidłowo, że z tytułu wystawionych not księgowych nie rozliczała się z US (czynności niepodlegające VAT)?

  3. Czy Gmina powinna nadal wystawiać „X” noty za bezumowne korzystanie z lokalu, czy od dnia wyroku Sądu Gmina powinna wystawić fakturę za najem lokalu, na kwotę wynikającą z umowy najmu?

  4. Jeśli „X” wpłaci kwotę 511,07 zł Gmina powinna zarachować ją na zaległość wynikającą z wcześniej wystawianych not księgowych (zaległość to około 40.000 zł), czy wystawić fakturę na tę kwotę?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W przypadku bezumownego ko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź