Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

2 września 2012

Błędu w sentencji decyzji nie można poprawić w drodze postanowienia

0 1083

Błędu w sentencji decyzji nie można uznać za oczywistą omyłkę. Organ podatkowy musi sprostować taką nieprawidłowość, wydając kolejną decyzję.

  Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 24 maja 2012 roku, sygn. akt I SA/Rz 230/12.

Sytuacja podatnika

Skarżącym w sprawie był podatnik, który sprowadził z zagranicy samochód osobowy. Organ podatkowy I instancji stwierdził, iż nabyty wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę samochód marki Suzuki Jimny jest pojazdem przeznaczonym zasadniczo do przewozu osób i podlega on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W związku z powyższym, organ I instancji decyzją określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia powyższego pojazdu. Organ odwoławczy uznał za prawidłowe stanowisko organu I instancji.

Na rozstrzygnięcie organu odwoławczego Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, zarzucając, że w zaskarżonej decyzji organ podatkowy bezzasadnie naliczył kwotę zobowiązania podatkowego biorąc za podstawę średnią wartość rynkową pojazdu, podczas gdy faktura zakupu i zdjęcia przedmiotowego pojazdu w stanie uszkodzonym były dowodami świadczącymi o jego niskiej cenie. Ponadto, według belgijskich dokumentów, przedmiotowy pojazd był samochodem ciężarowym, również w dowodzie rejestracyjnym widniał wpis, że był to pojazd ciężarowy. Zdaniem skarżącej, kompleksowa budowa samochodu świadczy o tym, że jest to pojazd ciężarowy.

W niniejszej sprawie organ I instancji postanowieniem sprostował oczywistą omyłkę zawartą w sentencji decyzji poprzez wskazanie prawidłowej kwoty zobowiązania podatkowego, wynikającej z wyliczenia dokonanego na stronie 10 uzasadnienia. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej.

Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

WSA w Rzeszowie uznał, że skarga jest uzasadniona, jednakże z innych przyczyn niż w niej podniesione. Dokonując kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia, Sąd stwierdził naruszenie przepisów postępowania w stopniu uzasadniającym konieczność wyeliminowania tej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji z obrotu prawnego. Organ podatkowy błędnie określił w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.