Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

18 czerwca 2019

NR 89 (Maj 2019)

Bon towarowy w zamian za zwrócony towar

0 1306

Ostatnio dokonałem sprzedaży towaru na rzecz osoby fizycznej (klient kupił u mnie zestaw sportowy do ćwiczeń. Jednak po jakimś czasie stwierdził, że nie pasuje mu ten zestaw i go zwrócił. Zrobiłem korektę tego paragonu do wcześniejszej sprzedaży. Umówiłem się z klientem, że nie dostanie zwrotu pieniędzy tylko w zamian otrzyma bon towarowy o równowartości tamtego zakupionego towaru. Za ten bon może sobie kupić dowolny inny towar w dowolnym terminie. Kiedy mam rozliczyć transakcję dotyczącą wydania bonu?

ODPOWIEDŹ 

Sprzedaż bonu różnego przeznaczenia nie powoduje powstania obowiązku podatkowego u Czytelnika, ani też obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej w momencie jego emisji. 

UZASADNIENIE

W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepisy ustawy o VAT wprowadzają od 2019 roku nowe zasady opodatkowania bonów. Pod pojęciem bonu rozumie się instrument, z  którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w  przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w  samym instrumencie lub określone w  powiązanej dokumentacji, w  tym w  warunkach wykorzystania tego instrumentu. Rozróżnia się dwa rodzaje bonów:

  • bon jednego przeznaczenia –  to bon, w  przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz  kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z  tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu,
  • bon różnego przeznaczenia – to bon inny niż bon jednego przeznaczenia.

Ważne: w przypadku bonu jednego przeznaczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą transferu bonu, czyli jego emisji oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji.

Czynność dotycząca sprzedaży bonu jednego przeznaczenia uznana jest na gruncie ustawy o VAT, jako dostawa towarów. Będzie podlegać opodatkowaniu już w momencie emisji bonu (pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu), jeżeli znane jest miejsce tej dostawy towarów, oraz kwota podatku należnego. Wszystkie warunki muszą być łącznie spełnione, aby bon jednego przeznaczenia podlegał opodatkowaniu. W przeciw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.