Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

1 stycznia 2016

Brak badania technicznego pojazdu a prawo do pełnego odliczenia VAT

0 827

Podatnik kupił 19 grudnia 2015 samochód Opel - 2 osobowy z jednym rzędem siedzeń, czyli spełniający wymogi samochodu ciężarowego. Zakup na fakturę VAT + koszty rejestracji. W celu odliczenia 100% VAT musi mieć jeszcze zaświadczenie dodatkowe ze stacji diagnostycznej, że samochód spełnia wymogi samochodu ciężarowego, ale przy zakupie takiego zaświadczenia Podatnik nie otrzymał i nawet jeśli je teraz zrobi to będzie z późniejszą datą niż zakup auta. Co w takim przypadku z odliczeniem 100% VAT z faktury zakupowej i pozostałych kosztów.

ODPOWIEDŹ

Warunkiem skorzystania z prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego jest przeprowadzenie badania technicznego pojazdu i uzyskania stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym lub prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy i złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach zgodnie z art. 86a ust. 12 i 13 ustawy

UZASADNIENIE

Od 1 kwietnia 2014 roku prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego VAT przysługuje tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami, które wykorzystywane są wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Pojazdami, które ustawowo zostały uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, są pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powodującej, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie nieistotne – art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Do takich pojazdów zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług należą m.in.:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  •     a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

  •     b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Zgodnie z art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy spełnienie wymagań technicznych dla wskazanych powyżej pojazdów stwierdza się na podstawie dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydanego przez nią zaświadczenia, jak również dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań.

W przedmiotowej sprawie konieczne jest odwołanie się do odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 18 września 2014 roku na interpelację nr 28072 w sprawie dodatkowych badań technicznych pojazdów w świetle ustawy o podatku od towarów i usług. W piśmie tym wskazano, że do pojazdów samochodowych nabytych po dniu 31 marca 2014 roku dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone niezwłocznie po zakupie pojazdu, gdyż posiadanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymagań wskazanych w ustawie oraz odpowiednia adnotacja w tym zakresie w dowodzie rejestracyjnym wpływają na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku niewykonania dodatkowego badania technicznego do czasu jego przeprowadzenia i uzyskania zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów zastosowanie znajdą zasady ogólne. Ozna...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.