Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak możliwości odzyskania VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | DODATEK NR 8
0 743

Gmina, realizując inwestycję budowy lub modernizacji dróg lokalnych, nie działa w charakterze podatnika VAT, lecz działa w zakresie realizacji zadań własnych Gminy. W konsekwencji Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 12 sierpnia 2020 roku 0114-KDIP1-1.4012.330.2020.2.JO.

Sytuacja Podatnika

Gmina zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa w ramach konkursu pn.: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. W ramach powyższego konkursu Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie inwestycji utwardzenia drogi, tj. Utwardzenie ulicy. W ramach zadania Gmina zamierza utwardzić w technologii asfaltowej istniejącą utwardzoną tłuczniem drogę gminną publiczną. Obecnie droga ta posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną tłuczniem drogowym. Planuje się utwardzenie drogi asfaltem. Łącznie planuje się wykonać nową nawierzchnię na powierzchni 2333 m2. 
Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy. 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.