Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

12 września 2011

Brak numeru VAT-UE dostawcy a stawka VAT w WDT

304

Podatnik, który dokonał rejestracji dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, ma prawo do zastosowania stawki VAT 0% również w stosunku do dostaw dokonanych przed datą rejestracji, pod warunkiem, że zgromadził wszystkie dokumenty potwierdzające, że towar faktycznie opuścił terytorium kraju. Inna interpretacja art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodna z prawem wspólnotowym.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź