Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

12 września 2011

Brak numeru VAT-UE dostawcy a stawka VAT w WDT

0 959

Podatnik, który dokonał rejestracji dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, ma prawo do zastosowania stawki VAT 0% również w stosunku do dostaw dokonanych przed datą rejestracji, pod warunkiem, że zgromadził wszystkie dokumenty potwierdzające, że towar faktycznie opuścił terytorium kraju. Inna interpretacja art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodna z prawem wspólnotowym.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 marca 2011 roku o sygnaturze I FSK 1579/10.

Sytuacja podatnika

Spółka złożyła zgłoszenie identyfikacyjne i rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług 11 października 2007r. W zgłoszeniu podała, iż pierwszą deklarację na VAT złożyła za wrzesień 2007r., a 12 października 2007r. złożyła informację dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych – VAT UE, informując o zamiarze wykonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i wskazując datę wykonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw – 1 września 2007 r. Organ zarejestrował Spółkę jako czynnego podatnika VAT UE 18 października 2007 r., a 24 października 2007 r. potwierdził zarejestrowanie podatnika VAT UE. 31 grudnia 2007 roku Spółka złożyła deklaracje VAT za miesiące od czerwca 2004 r. do sierpnia 2007 r. z wykazanymi dostawami towarów na terytorium kraju, opodatkowanymi według stawki 22% oraz zobowiązaniami podatkowymi. Powyższe deklaracje spółka skorygowała 10 października 2008 r., wykazując wyłącznie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i eksport towarów, opodatkowane według stawki 0%. Spółka złożyła również wniosek o stwierdzenie nadpłaty za powyższe miesiące.

Organ podatkowy początkowo dokonał zwrotu nadpłaty, później jednak zakwestionował zastosowanie przez spółkę stawki VAT 0% w stosunku do dostaw dokonanych przed rejestracją dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Powyższe decyzje zostały utrzymane w mocy przez organ odwoławczy, ale zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Następnie na wyrok WSA została złożona skarga kasacyjna, która została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

W uzasadnieniu swojego stanowiska NSA odwołał się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS): w sprawie C-146/05 Albert Collee z dnia 27 września 2007 roku i C-409/04 Teleos z tej samej daty, stwierdzając za Trybunałem, że przepisy, które państwa członkowskie mogą ustanawiać w zakresie formułowania warunków dotyczących WDT, nie mogą być wykorzystywane w sposób podważający neutralność podatku VAT biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne i sposó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.