Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Darowizna przez Podatnika na rzecz Gminy działek, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, bowiem przy nabyciu przedmiotowych działek Podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 8 kwietnia 2020 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.80.2020.2.IK.

Sytuacja Podatnika

Spółka z o.o. jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT. Spółka zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą produktów na bazie kamienia. Część gruntów Działka nr 1 i 2, będących w sąsiedztwie kamieniołomu Spółki, zostały oddane przez Spółkę gminie na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia w celu budowy atrakcji turystycznej nawiązującej. Spółka rozważa przekazanie własności nieruchomości na rzecz Gminy w drodze darowizny. Przy nabyciu Działki 1 Spółka nie odliczała podatku VAT naliczonego. Działka 1 została przez Spółkę nabyta od osoby fizycznej, która nie prowadziła działalności gospodarczej. W związku z tym, dokonując sprzedaży Działki 1, osoba ta nie występowała jako podatnik podatku VAT. 
Przy nabyciu Działki 2 Spółka nie odliczała podatku VAT naliczonego. Działka 2 została nabyta przez Spółkę w ramach transakcji nabycia przedsiębiorstwa (Działka 2 stanowiła składnik przedsiębiorstwa) i dlatego czynność ta nie podlegała opodatkowaniu VAT (nabycie przedsiębiorstwa było wyłączone spod opodatkowania VAT). Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, że również zbywca przedsiębiorca nie odliczał VAT naliczonego przy nabyciu Działki 2.

Stanowisko Dyrektora

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.