Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Darowizna przez Podatnika na rzecz Gminy działek, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, bowiem przy nabyciu przedmiotowych działek Podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarb...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź