Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Brak prawa do odliczenia od wydatków związanych z budową świetlicy wiejskiej

Artykuły | 28 listopada 2019 | DODATEK NR 5
0 818

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z budową świetlicy wiejskiej, bowiem inwestycja ta nie służy czynnościom opodatkowanym, a jest inwestycją związaną z zadaniami własnymi Gminy.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 18 listopada 2019 roku, nr 0114-KDIP1-2.4012.627.2019.1.KT.

Sytuacja Podatnika

Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina zrealizuje projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej …..”. Celem inwestycji jest wzrost aktywności i rozwój mieszkańców lokalnej społeczności poprzez budowę infrastruktury sprzyjającej pobudzeniu aktywności lokalnej, wypoczynku i rekreacji. Z efektów realizacji projektu będą korzystać mieszkańcy wsi oraz całej Gminy. Poprawa stanu infrastruktury społecznej przyczyni się też do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenia integracji społecznej, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. 
Z wniosku wynika również, że planowana inwestycja stanowi zadanie własne realizowane na podstawie art.7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, dotyczy bowiem obszaru działania Gminy w zakresie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności spraw związanych z pomocą społeczną, turystyką, utrzymania gminnych obiektów publicznych i administracyjnych, tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej, współpracy ze społecznościami lokalnymi. Budowana świetlica stanowi majątek Gminy, który będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania zadań własnych. W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie świadczyć usług w ramach działalności gospodarczej, opodatkowanych VAT, świetlica będzie udostępniana nieodpłatnie. 

Stanowisko Dyrektora

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.