Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

3 października 2012

Budowa tras rowerowych w ramach umowy partnerskiej

228

W ramach realizacji projektu w ramach umowy partnerskiej wystąpi odpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług w części dotyczącej realizacji projektu na majątku Partnerów Lidera.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygnaturze III SA/Gl 2115/11 z 4 lipca 2012 roku

Sytuacja podatnika

Gmina – Lider Projektu, w ramach zawartej umowy partnerskiej z pozostałymi gminami powiatu, realizuje projekt polegający na budowie tras rowerowych na terenie powiatu. Zgodnie z zawartą umową partnerską po zakończeniu realizacji projektu uzyskana infrastruktura (znaki i wiaty) usytuowane na terenie gminy Partnera zostaną przekazane na jego własność, natomiast inne produkty uzyskane w zakresie promocji (takie jak strona internetowa, przewodniki, mapy) będą stanowić współwłas...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź