Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

30 stycznia 2012

Ceny pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a VAT

190

Art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalający organom podatkowym na określanie obrotu pomiędzy podmiotami powiązanymi w sytuacji, gdy uzna stosowane przez nie ceny za nierynkowe, nie ma zastosowania w odniesieniu do podmiotów stanowiących podatkową grupę kapitałową.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I FSK 155/11 z 28 listopada 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Przedmiotem orzeczenia był wniosek Spółki o wydanie interpretacji indywidualnej. W zapytaniu tym Spółka wskazała, że prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów i produktów medycznych. Spółka nabywa towary od podmiotu powiązanego, mającego siedzibę w Niemczech, po takich samych cenach, po jakich nabywają je podmioty niepowiązane. Spółka prowadzi dystrybucję tych towarów sprzedając je podmiotom niepowiązanym ora...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź