Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Tymczasowe przemieszczenie towarów, dokonane wyłącznie w celu ich przechowania, nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej numer ILPP4/443-606/11-2/EWW z 1 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży fajerwerków i materiałów wybuchowych. Z uwagi na szczególne wymagania w zakresie magazynowania materiałów wybuchowych oraz z uwagi na ograniczenia własnej powierzchni magazynowej oraz przepisy przeciwpożarowe, zamierza niektóre rodzaje towarów wywozić na terytorium Niemiec wyłącznie celem ich tymczasowego przechowywania przez specjalistyczną firmę niemiecką. Następnie wszystkie towary będą powtórnie przywożone na terytorium Polski, gdzie będą przedmiotem obrotu handlowego. Żaden z czasowo wywiezionych towarów nie będzie przedmiotem dostawy na terytorium Niemiec ani innego państwa. Na czasowo wywiezionych towarach nie będą wykonywane usługi.

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanej sytuacji, nie zachodzi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Uzasadni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę