Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

17 lutego 2011

Częściowe wykonanie usług - moment powstania obowiązku podatkowego

176

W przypadku częściowego wykonania usługi odebranej protokołem, przychód należny powstaje w momencie podpisania tego protokołu a nie ostatniego dnia okresu którego dotyczy.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 października 2010 roku (nr BPBI/2/423-867/10/BG)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie m.in. usług związanych z robotami budowlano-montażowymi, których odbiór/akceptacja następuje na podstawie częściowych c...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź