Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

17 lutego 2011

Częściowe wykonanie usług - moment powstania obowiązku podatkowego

163

W przypadku częściowego wykonania usługi odebranej protokołem, przychód należny powstaje w momencie podpisania tego protokołu a nie ostatniego dnia okresu którego dotyczy.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 października 2010 roku (nr BPBI/2/423-867/10/BG)

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie m.in. usług związanych z robotami budowlano-montażowymi, których odbiór/akceptacja następuje na podstawie częściowych comiesięcznych protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzanych przez Zlecającego wykonywane prace. Protokół zostaje przygotowany na podstawie rzeczywistego zaawansowania wykonywanych prac. Uzyskując akceptację/odbiór przedkładanego protokołu

Spółka jest zobligowana do wystawienia faktury sprzedaży, a tym samym do opodatkowania wykonanej sprzedaży podatkiem dochodowym od osób prawnych. Spółka jest zobowiązana do wskazania w protokole okresu w jakim były wykonywane prace oraz datę sporządzenia protokołu. Wg procedur stosowanych przez kierownika budowy oraz działu wyceny, po zakończeniu miesięcznego cyklu pracownicy przygotowują rozliczenie wykonanych prac, ujmując je w przedkładanym do akceptacji Zlecającego protokole. Po sprawdzeniu i weryfikacji potwierdzony protokół zostaje Spółce zwrócony co daje podstawę od wystawienia faktury sprzedaży za wykonane usługi. Ponieważ jest to proces dosyć czasochłonny, zdarza się iż od daty zakończenia okresu częściowo wykonanych robót wykazywanych w protokole do daty sporządzenia protokołu upłynie kilka dni. Nie stwarzałoby to problemów gdyby nie fakt, iż często te dwie czynności mają swoje miejsce na przełomie dwóch okresów sprawozdawczych czyli przedkładając protokół za prace wykonane w przykładowo miesiącu maju od 01 do 31 maja Spółka zobowiązana jest uwzględnić na protokole datę fizycznego sporządzenia dokumentu np. 04 czerwiec.

W związku z powyższym zadano m.in. pytani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę