Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

7 listopada 2011

Częsciowo odpłatne czynności podejmowane w ramach ZFŚS nie podlegają VAT

198

Czynności podejmowane przez pracodawcę w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych polegające na przekazywaniu towarów i usług na rzecz osób uprawnionych za częściową odpłatnością ponoszoną przez te osoby nie podlegają opodatkowaniu VAT. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21 października 2011 roku o sygnaturze IPTPP2/443-381/11-2/AW.

 

Stan faktyczny

Prezentowane powyżej stanowisko jest odpowiedzią na zapytanie spółki, która przejęła kilkanaście innych spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (połączenie przez przejęcie). Wnioskodawca jako spółka przejmująca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych na podstawie art. 494 KSH natomiast spółki przejęte otrzymały status oddziałów. Skonsolidowana spółka, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego składa się z Centrali i 11 Oddz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź