Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OCHRONA ZDROWIA

30 marca 2012

Czy badania kliniczne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT

289

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podatnikiem VAT UE. Poza podstawową działalnością polegającą na świadczeniu usług medycznych wykonujemy również czynności związane z realizacją badań klinicznych (jako ośrodek badawczy) na podstawie zawieranych umów o badania kliniczne - zarówno dla kontrahentów mających siedzibę na terytorium Polski jak i dla kontrahentów mających siedzibę na terytorium krajów członkowskich UE, posiadających status podatnika VAT. W ramach tych badań są poddawani terapiom eksperymentalnym chorzy ludzie, u których standardowe leczenie już nie skutkuje. Przeprowadzamy także badania testujące nowe leki (również z udziałem ludzi). Czy prowadzone przez nas badania kliniczne podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Badania kliniczne mające charakter eksperymentu leczniczego ko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź