Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14)

16 marca 2011

Czy kary umowne podlegają opodatkowaniu VAT

183

Kary umowne za niezrealizowane kontrakty, pełniące funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za poniesione straty, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2010 roku (nr ITPP2/443-440b/10/RS)

Sytuacja podatnika

Spółka handluje surowcami rolnymi oraz produktami z ich przemysłowego przetworzenia, które zakupuje oraz sprzedaje na rynku krajowym oraz zagranicznym. Zakupy dokonywane są na podstawie zawartych umów pomiędzy Spółką a kontrahentami, które określają ilość produktu, jakość, parametry towaru, cenę, miejsce i termin fizycznej dostawy. Występują sytuacje, iż nie dochodzi do realizacji pierwotnego kontraktu. Odstąpienie od niego jest wynikiem niemożności wykonania kontraktu przez Spółkę lub w wyniku realizacji innego kontaktu znacznie korzystniejszego. W takim wypadku, strona zobowiązana do dostarczenia, bądź odebrania określonej ilości towaru, obciążana jest karą umowną z tytułu niedostarczenia towaru (w przypadku dostawcy) lub z tytułu nieodebrana towaru (w przypadku nabywcy). Kara kalkulowana jest w uzgodniony wcześniej sposób, w oparciu o ceny rynkowe zboża lub innych produktów rolnych. Przedmiotowe kary otrzymywane lub wypłacane przez Spółkę nie stanowią odszkodowania wypłacanego na podstawie prawomocnych wyroków sądu.

W związku z powyższym zadano pytanie Czy Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kar umownych ...

Uzasadnienie Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2. eksport towarów;

3. import towarów;

4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z treści przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Przez świadczenie usłu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę