Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 września 2012

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku kompensaty wierzytelności

174

Nasz kontrahent chce skorzystać z ulgi za złe długi i wystosował do nas w tej sprawie pismo, jednak my kilka miesięcy temu dokonaliśmy kompensaty naszych wzajemnych należności i zobowiązań. Teraz nie możemy zapłacić faktur, o których pisze kontrahent, gdyż nie stanowią one dla nas zobowiązania (zostały skompensowane). Jak powinniśmy postąpić?

ODPOWIEDŹ

W opisanej w pytaniu sytuacji skorygowanie przez Państwa kontrahenta VAT należnego z wykorzystaniem ulgi na złe długi nie jest możliwe. W wyniku dokonania kompensaty Państwa zobowiązanie wobec kontrahenta wygasło, a tym samym wierzytelność ta już nie istnieje - od momentu skutecznego (w sensie cywilnoprawnym) złożenia przez Państwa oświadczenia o kompensacie. Nie są zatem spełnione warunki określone w art. 89a ustawy o VAT do skorzystania przez Państwa kontrahenta z ulgi na złe długi w odniesieniu do wierzytelności, która nie istnieje.  

UZASADNIENIE

Istotą ulgi na złe długi jest umożliwienie podatnikowi (wierzycielowi), który zapłacił do urzędu skarbowego poda...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź