Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

15 kwietnia 2012 roku założyłem działalność gospodarczą. Z powodu niewiedzy zarejestrowałem się jako podatnik VAT. Po dokonaniu rejestracji zdałem sobie sprawę, że mogę skorzystać ze zwolnienia. Czy mogę jeszcze skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

ODPOWIEDŹ

Możliwość skorygowania błędu co do wyboru opodatkowania podatkiem VAT na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, jest możliwa jednie w sytuacji, gdy podatnik wycofa się z takiej błędnej decyzji przed dniem rozpoczęcia działalności wskazanym w poz. 38 druku VAT-R. Po upływie tego terminu, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, (art. 113 ust. 11 ustawy).

UZASADNIENIE

Zwolnienie podmiotowe z VAT w przypadku podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje z mocy prawa z wyłączeniem podmiotów wykonujących czynności określone w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Ustawa nie odbiera jednak podmiotom ustawowo zwolnionym prawa do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, co oznacza, że mogą oni dokonać rejestracji w terminie wcześniejszym, zanim utracą prawo do zwolnienia z VAT. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R obowiązkowo składa podatnik, który chce zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego, lub który z tego zwolnienia korzystać nie może (ze względu na rodzaj prowadzonej działalności), a zgłoszenie to winno być dokonane przed dniem wykonania pierwsze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę