Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

2 lipca 2012

Czy opłata za parkowanie pobierana przez gminę podlega VAT

200

Nasza gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Uzyskujemy dochody z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania wyznaczonych w pasie dróg publicznych oraz w miejscach znajdujących się na parkingach zlokalizowanych poza pasem tych dróg. Czy opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Dochody gminy z opłat za parkowanie są opodatkowane VAT tylko wtedy, gdy parkowanie odbywa się w miejscach wyznaczonych poza pasem dróg publicznych. Opłaty pobierane za parkowanie w strefie płatnego parkowania wyznaczonej w pasie drogi publicznej nie podlegają VAT, gdyż mają charakter daniny publicznej.

UZASADNIENIE

To, czy opłaty parkingowe stanowiące dochody gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest uzależnione od tego, czy gmina pobierając te opłaty działa w charakterze podatnika VAT. Zgodnie bowiem z 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź