Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 kwietnia 2012

Czy organizacja obozów językowych jest usługą turystyczną

184

Organizacja obozów językowych może być usługą turystyczną w rozumieniu art.119 ustawy o VAT, opodatkowaną w systemie marży, ale nie może jednocześnie być usługą nauczania języków obcych, korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o sygnaturze I SA/Wr 1480/11 z 4 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Ze skargą na interpretację organu podatkowego do sądu administracyjnego zwróciła się spółka, która świadczy usługi nauczania języków obcych w różnych formach, w tym między innymi organizując zagraniczne kursy językowe. Przedmiotem tej usługi jest zorganizowanie wyjazdu na kurs językowy wybrany przez klienta z oferty szkół zagranicznych. Usługa obejmuje również takie elementy jak zakup na życzenie klienta biletu lotniczego lub ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Spółka zwróciła się o potwierdzenie, że w opisanej sytuacji ma obowiązek stosować szczególną procedurę przewidzianą dla wykonywania usług turystyki i unormowaną w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, mimo że formalnie nie jest biurem podróży a oferowana przez nią usługa jest specyficzną usługą turystyczną (bo mającą za główny cel edukację, tj. naukę języka obcego). Równocześnie, Spółka, podkreślając edukacyjny charakter usługi, wniosła o potwierdzenie, że właściwe dla opodatkowania tej usługi jest zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W uzasadnieniu wydanego wyroku WSA powołał się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału sprawiedliwości, który w wyroku z 13 października 2005 roku w sprawie C-200/04 orzekł, że specjalny system dla biur podróży nie może ograniczać się jedynie do podmiotów zakwalifikowanych w sposób formalny do „biur podróży” lub „organizatorów wycieczek turystycznych”, a system ten ma zastosowanie do każdego podatnika, który sprzedaje usługi turystyczne we własnym imieniu, korzystając w tym celu z dostaw i usług innych podatników.

Sąd administracyjny, kierując się ustanowionym w wyżej p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę