Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

28 września 2021

Czy po przekroczeniu limitu można korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie

0 1329

Jestem psychologiem. Oprócz kontraktu na uczelni, prowadzę także prywatny gabinet (od listopada 2020 roku). Do sierpnia korzystałam ze zwolnienia z kasy z uwagi na limit obrotów. W sierpniu przekroczę limit zwalniajacy mnie z prowadzenia kasy. Część pacjentów prosi o wystawienie faktury lub rachunku. Czy jeśli będę wystawiać te dokumenty, to nadal mogę korzystać ze zwolnienia z kasy?

Odpowiedź

Nie, w sytuacji przekroczenia limitu uprawniającego do zwolnienia z kasy nie możliwości wystawiania jedynie faktur lub rachunków z pominięciem kasy fiskalnej.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust.  1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedsiębiorcy muszą zatem pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w sytuacji, gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepisy ustawy o VAT i rozporządzeń wykonawczych precyzyjnie określają wymogi, jakie spełniać musi ta szczególna ewidencja sprzedaży, a obowiązek prowadzenia tej ewidencji dotyczy także podatników zwolnionych od VAT. Obowiązek ten nie dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na podstawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy, czyli kasy fiskalnej nie muszą posiadać przedsiębiorcy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto (§3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra F...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.