Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

31 lipca 2012

Czy podwykonawca usług szkoleniowych ma prawo do zwolnienia od VAT

136

Nasza firma wykonuje usługi kształcenia zawodowego na zlecenie innej firmy szkoleniowej. Zleceniodawca otrzymuje finansowanie 85% wartości usług z unijnych środków (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Czy mamy prawo do zastosowania zwolnienia od VAT w stosunku do świadczonych usług?

ODPOWIEDŹ

Tak, możecie Państwo skorzystać ze zwolnienia od VAT w stosunku do świadczonych usług.

UZASADNIENIE

Zgodnie z §13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Możliwość odwołania się do cytowanego powyżej przepisu w celu zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług szkoleniowych sprowadza się do rozstrzygnięcia czy świadczona przez Państwa usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz czy i w jakiej części jest ona finansowana ze środków publicznych.

W interpretacji ogólnej numer PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298 z 15 czerwca 2012 roku Minister Finansów wskazał, iż w celu rozstrzygnięcia czy dana usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy posłużyć się jej definicją zawartą w art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku, ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z treścią przytoczonego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W zadanym pytaniu nie opisujecie Państwo dokładnie jakiego rodzaju usługi świadczy Państwa firma, ale skoro podajecie Państwo, że są to usługi kształcenia zawodowego, przyjmuję, że spełniają one przytoczoną powyżej definicję.

W...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę