Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

12 września 2011

Czy przekazanie pracownikowi okularów korygujących podlega opodatkowaniu

171

Czy należy opodatkować podatkiem VAT nieodpłatne przekazanie pracownikom okularów korekcyjnych, które zgodnie z zaleceniem lekarza powinni nosić w czasie pracy przy komputerze?

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na to pytanie należy przeanalizować odpowiednie przepisy prawa pracy oraz ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). I tak zgodnie z par 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

„1.Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.” I dalej

„2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej, o której mowa w ustępie 1., wykażą potrzebę ich stosowania przy obsłudze monitora ekranowego.”

Jak wynika z powyższych przepisów pracodawca zapewnia okulary korygujące wzrok w związku z wykonywaną przez pracownika pracą przy obsłudze monitora ekranowego, a nie na inne potrzeby pracownika (np. użytek prywatny). W zakresie podatku VAT należy zwrócić uwagę na obowiązujący przepis art. 7 ust. 2 u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę