Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 lipca 2012

Czy rolnik ryczałtowy musi mieć kasę rejestrującą

169

Jestem ogrodnikiem produkującym od tego roku znaczne ilości sadzonek pomidorów. Moja sprzedaż już w maju 2012 roku przekroczyła kwotę 102.000 zł. Posiadam status rolnika ryczałtowego i jednocześnie nie jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT. Czy jestem zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej?

ODPOWIEDŹ

Nie, dokonywana przez Pana jako rolnika ryczałtowego sprzedaż artykułów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, w tym też zakresie nie powstaje obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów na potrzeby tego podatku a tym samym nie będzie Pan zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej artykułów pochodzących z Pana gospodarstwa.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od VAT dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywanej przez rolnika ryczałtowego. Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 117 ustawy o podatku od towarów i usług rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

• wystawiania faktur, o których mowa w art. 106;

• prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;

• składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;

• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę